Gledelig om finansskatten

I regjeringserklæringen skriver Høyre, FrP og Venstre at de vil vurdere om finansskatten bør vris bort fra arbeidsplasser.

14. januar 2018

Det har de kommet frem til i lys av blant annet EØS-rettslige problemstillinger, arbeidet med forbedring av skattegrunnlaget og mulighetene for omgåelser.

– Dette er svært gledelig, sier Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman i en kommentar.

– Vi har lenge pekt på hvor uheldig finansskatten kan slå ut for bankene og næringslivet. Vi har fryktet konsekvenser i form av unødige nedbemanninger – særlig i sparebankene rundt omkring i landet, sier Hellman.

– Nå vil konsekvensene av skatten bli vurdert på nytt og vi vil bidra til at det nye regjeringen får større innsikt i problemstillingen, sier han.