Pluss og minus i Finansmarkedsmeldingen 2016-2017

Vi deltok i den åpne høringen i Stortingets finanskomité om regjeringens finansmarkedsmelding i dag. Se hva vi mener og hvorfor.

15. mai 2017

Viktig fordi: I meldingen presenterer regjeringen status og sitt forslag for regelverksutvikling og næringspolitikk på finansmarkedsområdet. Nå skal Stortinget behandle og vedta rammebetingelsene for næringen du jobber i. Det kan få direkte konsekvenser for deg og dine kolleger.

Kapittelet "En helhetlig næringspolitikk for finansnæringen" har fått fast plass i finansmarkedsmeldingene. Det er en anerkjennelse av finansnæringens viktige rolle i samfunnet, og er gode nyheter for oss som jobber i den.

  • Vi savner et godt alternativ til dagens innretning av finansskatten, som truer våre finansarbeidsplasser - særlig i distriktene. Våre tillitsvalgte i Nord-Norge er bekymret for at landsdelen tappes for bankkompetanse. Det burde bekymre flere enn våre tillitsvalgte.
  • Vi etterlyser konkrete forslag om finansnæringens rolle i det grønne skiftet.
  • Vi ønsker oss en sterkere satsing på finansforskning og innovasjon. Se til våre nærmeste naboland Sverige og Danmark. Svenskene etablerte sitt forskningssenter Swedish House of Finance i 2011. Danskene lanserer Danish Finance Institute 1. juli i år.

Les hele innlegget vårt i høringen (PDF)