Arendalsuka: Kvinner i ledelse

Kvinner i ledelse er lønnsomt, viser en ny rapport. Så hva venter vi på?

likestilling arendalsuka 2019
12. august 2019

Fersk rapport: Likestilling er lønnsomt

PwC har laget en rapport for Storebrand og Care som viser at likestilling lønner seg og at det er høyere risiko å investere i bedrifter med homogene ledergrupper. Last ned likestilllingsrapporten (PDF)

Det er flott, og erfaring viser at money talks – særlig i næringslivet. Da er vel veien åpen for full likestilling og kvinnekampen kan avsluttes på dette området?

Finansforbundets undersøkelser viser at det fortsatt er et stykke igjen til det er like muligheter både når det gjelder lederroller og lønn. Er det det som menes med at likestillingen lønner seg – bedriftene ansetter kvinner og sparer penger?

Er det bare ord og gode intensjoner uten reelt innhold – eller er vi på god vei? Kan likestilling og mangfold «snikes» inn ved at investorer som Storebrand stiller dette som et krav før de investerer? Hvilket ansvar kan eller bør medlemsorganisasjoner ha rundt dette, uten å sette grupper av medlemmer opp mot hverandre?

Pål Adrian Hellman Leder, Finansforbundet

« Spørsmålet er om finansbransjen og dens ledere, tross bedre viten, egentlig ønsker å rokke ved dagens individualistiske og konkurransepregede organisering. Jeg utfordrer arbeidsgiverne til å ta funnene innover seg og gjøre noe med dette »

Skattedirektør Hans Christian Holte
Arendalsuka 2019

Mandag formiddag diskuterte vi temaet kvinner i ledelse sammen med Storebrand og Econa. Onsdag var det Finanskveld sammen med Finans Norge, med tema «Hva er penger?»

Se bildene på Facebook
Slik jobber vi for likelønn i finans

Er du kvinne i finansbransjen tjener du i snitt 18 prosent mindre enn dine mannlige kolleger. Urettferdig? Det synes vi også.

Slik jobber vi for likelønn i finans
Ny rapport

En toppkarriere i kundefront i finans lar seg dårlig kombinere med normalt familieliv.

Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke?