Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!
23 mar

Digitalt årsmøte for Finansforbundet Nord-Norge

Tor 23 mars kl. 13:00 - 15:00

WEBINAR - Digitalt arrangement
Påmelding er stengt.

Detaljer

WEBINAR – Digitalt arrangement 0000 Digitalt arrangement
Tor 23 mars 2023 kl. 13:00 – 15:00
Påmeldingsfrist: Man 06 mars 2023

Informasjon

Finansforbundet Nord-Norge inviterer til digitalt årsmøte hvor det er tid for et tilbakeblikk, behandling av årsmøtesaker og valg av nytt styre.

FRIST FOR PÅMELDING er 6. mars 2023

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til
leder Dag Inge Lund senest innen 23. februar 2023

Dagsorden, årsberetning og sakspapirer til årsmøtet vil de som skal delta få tilsendt senest to uker før møtet. Øvrige som ønsker dette tilsendt kan ta kontakt med leder Dag Inge Lund.

Årsmøte skal behandle:
• Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
• Styrets beretning om virksomheten herunder omtale av økonomiske forhold
• Regnskap og disponering av egne fondsmidler
• Rammebudsjett til orientering
• Innkomne forslag
• Valg av styret og valgkomite

Valg:
Det skal velges nytt styre og 6 av 9 sittende styremedlemmer er på valg i år, – leder, nestleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Forslag på styremedlemmer sendes valgkomiteen ved Tone Ridderseth innen 10. februar. Alle foreslåtte kandidater må være forespurt.