Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!
21 mar

Digitalt årsmøte for Finansforbundet Nord-Norge

Tor 21 mars kl. 14:30 - 15:30

WEBINAR - Digitalt arrangement
Meld på
Dette kurset er bare for medlemmer
Logg inn Bli medlem

Detaljer

WEBINAR – Digitalt arrangement 0000 Digitalt arrangement
Tor 21 mars 2024 kl. 14:30 – 15:30
Påmeldingsfrist: Ons 06 mars 2024

Kontakt

Informasjon

Finansforbundet Nord-Norge inviterer til digitalt årsmøte hvor det er tid for tilbakeblikk, behandling av årsmøtesaker og valg av nytt styre.

FRIST FOR PÅMELDING er 6. mars 2024

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til
leder Jan Olav Utland senest innen 21. februar 2024

Dagsorden, årsberetning og sakspapirer til årsmøtet vil de som skal delta få tilsendt senest to uker før møtet. Øvrige som ønsker dette tilsendt kan ta kontakt med leder Jan Olav Utland

Årsmøte skal behandle:
• Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
• Styrets beretning om virksomheten herunder omtale av økonomiske forhold
• Regnskap og disponering av egne fondsmidler
• Rammebudsjett til orientering
• Innkomne forslag
• Valg av styret og valgkomite

Valg:
Det skal velges nytt styre og 6 av 9 sittende styremedlemmer er på valg i år, – nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Forslag på styremedlemmer sendes valgkomiteen  innen 5. februar. Alle foreslåtte kandidater må være forespurt.