21 okt

Felles tillitsvalgtkonferanse for Innlandet og Møre og Romsdal

Tor 21 oktober - Fre 22 oktober kl. 11:30 - 10:00

Color Fantasy - OSLO
Meld på
Dette kurset er bare for medlemmer
Logg inn Bli medlem

Å delta på lokal tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Gitt en positiv utvikling av Covid-situasjonen, regner vi med at det er mulig å arrangere fysiske samlinger i høst. I tråd med de enhver tid gjeldende smittevernstiltak nasjonalt og lokalt.

Fantastiske Color Magic, Kielfergen, er sted for felles konferansen for regionene Innlandet og Møre og Romsdal, som starter 21. oktober kl.11.30 og avsluttes 23.oktober kl.10:00.

Tema på konferansen blir:
Vipps – hva er nytt?
Økonomi etter Covid 19?
Medeierskap
Trinnløst lønnssystem
Tilbake til kontoret – hva nå?
Nytt fra forbundsstyret


PRAKTISK INFO:

Transport:
For dere som kommer til Oslo med fly (gjelder kun Møre og Romsdal) i oppfordrer vi til å bestille billetter i god tid for å få best mulig pris. Flybilletter kan bestilles via Amex GBT (HRG), tlf. 24 00 47 37. Husk å oppgi 3010 som kostnadssted ved bestilling. I tillegg må den merkes med: avd. Møre og Romsdal 255.

VIKTIG, VIKTIG:
Båten går torsdag kl. 14.00 og er tilbake lørdag kl. 10.00. Vi starter torsdag 21. oktober kl. 11.30. Det betyr at alle har mulighet til å komme til Oslo samme dag, slik at vi unngår overnatting fra dagen før. Ved retur legger vi opp til felles transport, for dem som skal med fly, fra båten til Oslo Lufthavn Gardermoen.


Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.