Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?
26 okt

Felles tillitsvalgtkonferanse for Østfold,Vestfold og Telemark, Buskerud og Agder

Tir 26 oktober - Ons 27 oktober kl. 12:00 - 15:00

Thon Hotel Norge - KRISTIANSAND S
Påmelding er stengt.

Detaljer

Thon Hotel Norge – KRISTIANSAND S Dronningens gate 5, 4610 KRISTIANSAND S
Tir 26 oktober 2021 – Ons 27 oktober kl. 12:00 – 15:00
Påmeldingsfrist: Tor 23 september 2021

Kontakt

Mai Brit Staurland Strøm mbs@finansforbundet.no 90690365

Informasjon

Å delta på lokal tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Gitt en positiv utvikling av covid-situasjonen, regner vi med at det er mulig å arrangere fysiske samlinger i høst. I tråd med de enhver tid gjeldende smittevernstiltak nasjonalt og lokalt.

Thon Hotel Norge i Kristiansand er sted for konferansen. Registrering og lunsj fra kl. 11:00 tirsdag 26. oktober med konferanse start kl. 12:00 – konferansen avsluttes 27. oktober kl. 15:00. Dersom du grunnet lang reisevei ikke rekker frem til konferansestart så ta kontakt for ekstra overnatting.

Hovedtema for konferansen:

  • Nytt fra forbundsstyret v/nestleder Arne Fredrik Håstein
  • Hvordan har pandemien påvirket oss?
    Her vil vi stille spørsmål og ha gode diskusjoner om hva dette betyr for våre medlemmer, arbeidssituasjon, arbeidsoppgaver og samfunnet?
    Innledning v/ adm. banksjef i Flekkefjord Sparebank Heidi Nag Flikka
  • Hvorfor er fagforeningsarbeid viktig for fremtiden vår? v/Dag Arne Kristensen leder av politisk avdeling
    Vi ser en svekkelse av fagforeninger i Europa hvor det er helt andre arbeidsforhold en de nordiske landene. Den nordiske modellen og internasjonalt arbeid er viktig å kjempe for. Hvorfor er vårt internasjonale arbeid viktig?
  • Egen samling for hver av regionene

Konferansen avsluttes med Ole Petter Hjelle sitt foredrag – “Det digitale dopet”


VIKTIG, VIKTIG: Det blir bestilt rom for overnatting til alle og vi regner med, om ikke annet er oppgitt, at alle overnatter. Vi forventer at alle deltakere er med til konferansens slutt og siste post på programmet er ferdig.

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.