20 okt

Felles tillitsvalgtkonferanse for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Ons 20 oktober - Tor 21 oktober kl. 10:00 - 14:30

Sola Strand Hotel - SOLA
Meld på
Dette kurset er bare for medlemmer
Logg inn Bli medlem

Detaljer

Sola Strand Hotel – SOLA Axel Lunds veg 27, 4050 SOLA
Ons 20 oktober 2021 – Tor 21 oktober kl. 10:00 – 14:30
Påmeldingsfrist: Man 20 september 2021

Kontakt

Mai Brit Staurland Strøm mbs@finansforbundet.no 90690365

Informasjon

Å delta på lokal tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Gitt en positiv utvikling av covid-situasjonen, regner vi med at det er mulig å arrangere fysiske samlinger i høst. I tråd med de enhver tid gjeldende smittevernstiltak nasjonalt og lokalt.

Fantastiske Sola Strandhotel er sted for konferansen som starter 20. oktober kl.10:00 og avsluttes 21.oktober kl.14:30

Hovedtema for konferansen blir:

Retur fra hjemmekontoret – hva nå?
Når smitteverntiltakene gradvis oppheves og vi igjen kan jobbe fra den fysiske arbeidsplassen har det skjedd mange endringer i arbeidsmetodene. Det vil bli krevende både for arbeidsgiver og medarbeidere å finne hensiktsmessig måte å jobbe på fremover. Vi vet ennå lite om hvilke løsninger som kan fungere til beste for alle parter.Vil hjemmekontor bli en plikt eller et gode?

Bærekraft og klima/ klimarisiko
Hvorfor er dette viktig for oss som tillitsvalgte og våre medlemmer?
Økende etterspørsel, endrede kundeforventninger og nye reguleringer aktualiserer et betydelig kompetanseløft i finansnæringen. Det vil kreve en utvidet kundedialog og endret rolleforståelse for mange ansatte i finans.

Nytt fra forbundsstyret
Her vil en representant fra forbundsstyret gi innblikk i viktige saker som forbundet jobber med for tiden.

Nytt fra Arbeidsliv
Her vil vi se på juridiske saker som kan ha betydning for andre bedrifter og tillitsvalgte.

Transport:
Vi oppfordrer dere som er tilreisende å bestille billetter til fly/båt/buss i god tid for å få best mulig pris. Flybilletter kan bestilles via Amex GBT (HRG), tlf. 24 00 47 37. Husk å oppgi 3010 som kostnadssted ved bestilling.

I tillegg må den merkes med: avd. Rogaland 240, Hordaland 245, Sogn og Fjordane 250.

VIKTIG, VIKTIG: Det blir bestilt rom for overnatting til alle og vi regner med, om ikke annet er oppgitt, at alle overnatter. Vi forventer at alle deltakere er med til konferansens slutt og siste post på programmet er ferdig.

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.