Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!
13 mar

Felles tillitsvalgtkonferanse våren 2024

Ons 13 mars - Tor 14 mars kl. 10:00 - 14:00

Thon Hotel Oslo Airport - GARDERMOEN
Påmelding er stengt.

Detaljer

Thon Hotel Oslo Airport – GARDERMOEN Balder Alle 2, 2060 GARDERMOEN
Ons 13 mars 2024 – Tor 14 mars kl. 10:00 – 14:00
Påmeldingsfrist: Tor 01 februar 2024

Kontakt

Mai Brit Staurland Strøm mbs@finansforbundet.no 90690365

Vårens regionale tillitsvalgtkonferanser erstattes av en felles konferanse for hele landet 13. mars kl. 10.00 – 14. mars kl. 14.00 på
Thon Hotel Oslo Airport hvor det er bestilt hotellrom til alle. Si fra hvis rommet ikke skal benyttes.

Å delta på tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Konferansen byr på temaer som digitalisering, psykisk helse, mangfold og inkludering. Konsernsjefene i noen av våre største bedrifter skal debattere finansnæringens rolle og betydning, og det blir innslag fra andre spennende aktører fra ulike deler av landet. Fullstendig program kommer snart.

Reiseinformasjon

Når du har mottatt bekreftelse for påmelding, kan flybilletter bestilles snarest mulig hos vårt reisebyrå ved å klikke her:
Berg-Hansen.

Det er viktig at emnefeltet i e-posten som genereres ikke endres. Reiseruten tilpasses konferansens åpning og avslutning, og flybillettene kan ikke endres etter at de er utstedt. Bestillingsfrist: 15. februar.

Lokal transport med buss, tog eller båt kjøpes direkte hos de ulike selskapene og utgiftene føres på reiseregningen. Av hensyn til miljø og økonomi oppfordrer vi til å reise kollektivt i størst mulig grad, og at flere kjører sammen hvis man må kjøre bil.

Reisende med fly eller tog til Gardermoen, bes benytte shuttlebuss S22 til hotellet.

For reisende fra Oslo-området til konferansehotellet, settes det opp buss fra Trelastgata ved spor 19 (Oslo S) onsdag 13. mars kl. 08.30. Retur fra hotellet kjøres torsdag 14. mars kl. 14.00. Flytog e.l. til og fra Gardermoen dekkes derfor ikke. Påmelding til busstransporten fra Oslo sendes til Torunn Lien Hansen innen 4. mars.

Reiseutgifter dekkes etter rimeligste offentlige takster. Hvis man av spesielle årsaker må benytte transport utenom offentlig kommunikasjon, skal dette godkjennes av sekretariatet på forhånd. Godkjent kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser. Parkering på flyplass gjøres rimeligst mulig. Hotellets parkering er avgiftsbelagt. Taxi dekkes kun når offentlig transport ikke er mulig. Dette gjelder også til og fra flyplass.

Alle som deltar på konferanse for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar deltakerliste med navn og bedriftstilknytning. I etterkant av konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. For best mulig arrangement benytter Finansforbundet seg av en eventapp. Dersom det er spørsmål knyttet til deling av personopplysninger ta kontakt med sekretariatet.