02 sep

Finansforbundet X Future Leaders- et lederutviklingsprogram for unge ledermedlemmer

Tor 02 september - Fre 15 oktober kl.

Digitalt kurs
Meld på
Dette kurset er bare for medlemmer
Logg inn Bli medlem

Detaljer

Tor 02 september 2021 – Fre 15 oktober kl.
Medlemsavgift: 1000kr Påmeldingsfrist: Man 19 april 2021

Informasjon

Finansforbundet X Future Leaders

En leder for fremtiden?

En fremtidig leder defineres her ikke av sin posisjon eller rolle, men av sine evner til å ta ansvar for å forme en bedre fremtid for mennesker sitt selskap og  kloden. Gjennom programmet vil deltakerne få utforske seg selv og egen situasjon gjennom introspeksjon, i kombinasjon med å løfte blikket utover og lære om de økende komplekse globale systemene vi alle er en del av og hvilke muligheter vi har til å påvirke dem. 

Programmet er nøye designet for å sikre maksimalt utbytte for deltakere med lang eller kortere ledererfaring. Samlingene inneholder ulike øvelser, oppgaver og prosesser, som løses individuelt, i grupper eller i plenum. Alle elementer av programmet er grundig forankret i nyere lederutviklingsteorier og empiri. 

Programmet går over fire to-dagers digitale samlinger sensommer/høsten 2021: 

  1. Første samling vil være i midten av august (dato kommer) hvor gruppen blir kjent med hverandre og ellers vender blikket mot deg selv og selvledelse: Hvem er du, og hvorfor? Vi retter oppmerksomheten innover for å bli bevisst på og jobbe med egen atferd, tanker, følelser og mentale modeller. For å lede andre må man først kunne lede seg selv. Fokuset blir å utvikle bedre personlige strategier for å takle eget liv og sette stø kurs.
  2. 2.-3. september – Andre samling er rettet mot relasjonelle prosesser for å utvikle bevissthet rundt, og evne til å danne sunnere forhold og mer effektive team og samarbeidsstrategier. Hvordan påvirker man andre, og hvordan blir man selv påvirket av andre? 
  3. 23.-24. september – Tredje samling handler om å definere eget lederskap. Deltakerne jobber med hvordan de kan etablere og lede sterke relasjoner som ytterligere gjør det mulig for dem å samarbeide om å løse problemer. Hva er din lederstil, og hvordan kan du utnytte dine kvaliteter best?
  4. 14.-15. oktober – Siste samling handler om det komplekse verdensbildet vi er en del av. Det gjelder å rette blikket utover for å søke å forstå verden og hvordan vi har en plass i den som individer. Vi ønsker at hver enkelt person reflekterer rundt hvordan de best kan bruke sine evner og lidenskap til å skape positiv endring i sinn jobbhverdag og personlige liv. 

Besøk Future Leaders Global for enda mer informasjon og erfaringer fra tidligere deltakere fra DNB og Storebrand. 

Et lederutviklingsprogram for unge ledere

Sammen med Future Leaders vil Finansforbundet tilby dette lederutviklingsprogrammet til unge ledermedlemmer til en svært lav pris. Vår ambisjon er å tilby attraktive kompetanseutviklende medlemstilbud til alle medlemmer- derfor er alle våre kurs og webinarer stort sett åpne for alle. Akkurat i dette lederutviklingsprogrammet ønsker vi å sette sammen en mangfoldig gruppe av unge ledermedlemmer på tvers av kjønn, næring og region.

Søk nå, og gi deg selv muligheten til å vokse som menneske og som profesjonell leder for fremtiden. Kanskje er du en av de heldige som får plass.

Søknadsfrist: 19.april 2021