01 feb

Medeierskap: Bør ansatte eie mer av egen bedrift?

Man 01 februar kl. 10:00 - 11:00

Detaljer

Man 01 februar 2021 kl. 10:00 – 11:00
Påmeldingsfrist: Man 01 februar 2021

Kontakt

Presenterer fersk rapport

Finansforbundet har tatt initiativ til å hente inn mer kunnskap om virkninger av ansattes medeierskap i bedriften de jobber i.  Noe av bakteppet er den stadig mer ujevne fordelingen av verdiskaping mellom ansatte og eiere, noe som bidrar til økende inntektsulikhet. Vi har bedt NyAnalyse om å se nærmere på dette, og de vil presentere en fersk rapport på vårt webinar. 

Forskning viser positive virkninger av at ansatte er eiere i egen bedrift. På tross av dette ligger Norge langt bak andre land på utbredelsen av medeierskap i næringslivet.

Vi ønsker å diskutere hvorfor disse ordningene ikke er mer utbredt i Norge, og hva som skal til for å stimulere til økt medeierskap. 

Finansministeren kommer – gjør du?

På webinaret får du presentert rapporten og kommentarer til rapporten og temaet fra blant annet: 

  • Finansminister Jan Tore Sanner
  • Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti
  • Vigdis Mathisen, forbundsleder Finansforbundet
  • Elisabeth Holvik, Sjefsøkonom i Sparebank 1
  • Anne Thorbjørnsen, konserndirektør HR, Veidekke