Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?
01 nov

PowerPoint smart & effektivt 1.november

Man 01 november kl. 17:00 - 20:00

Digitalt kurs
Påmelding er stengt.

Detaljer

Man 01 november 2021 kl. 17:00 – 20:00
Påmeldingsfrist: Man 25 oktober 2021

Kontakt

Mai Brit Staurland Strøm mbs@finansforbundet.no 90690365

Informasjon

Kurset skal gi deg innsikt i programmets muligheter for å arbeide smart og effektivt. Fokus vil være på å lage gode presentasjoner for å få frem dine budskap. Kurset passer for personer som bruker PowerPoint og som ønsker å lære mer om mulighetene som ligger i programmet. Kursinstruktøren vil benytte seg av den siste versjon av PowerPoint for PC (Microsoft PowerPoint 365), og vil jobbe på en Windows 10 maskin.

kurset varer i 3 timer hvor vi har undervisningsøkter på 45 minutter + cirka 15 minutters pause etter hver økt. Det er anledning til å stille spørsmål til instruktøren i pausene.

  • Bruk av maler og lysbildeoppsett, samt gjenbruk av lysbilder
  • Bruk av inndelinger i presentasjoner
  • Effektiv bruk av punktmerker
  • SmartArt – hvordan presentere mer grafisk
  • Håndtering og redigering av fotografier, samt informasjon om bildebibliotek og opphavsrett
  • Innsetting av film
  • Litt om animasjoner

Målgruppe: Dette kurset er for deg som har jobbet litt i PowerPoint tidligere, men som ønsker å lage bedre presentasjoner i verktøyet.

Du får tilsendt praktisk informasjon om pålogging i god tid før selve kurset. Vi gjør deg oppmerksom på at ved påmelding til kurset så vil din identitet bli gjort kjent blant de øvrige deltakerne.

Vi vil ta et opptak av webinaret, og dette vil bli delt med deltakere i etterkant slik at du kan se det på nytt hvis du ønsker. Det er kun de som deltar på webinaret som får opptak. Vi kan ikke dele dette hvis du ikke deltar på grunn av personvernregler. Opptaket kan ikke deles med andre.

Foredragsholder er Kathrine Jølle Wathne fra Aktiv Kunnskap AS. Hun holder kurs i Microsoft 365 skytjenester for samarbeid og produktivitet, samt tilhørende Office programmer og applikasjoner slik som PowerPoint, Word, Excel og tilsvarende. Hun holder også kurs innen presentasjonsteknikk, samt bruk av sosiale medier for bedrift. Kathrine har jobbet som kursinstruktør i 26 år.

I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.