Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!
18 okt

Tillitsvalgtkonferanse for Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nord Norge

Tir 18 oktober - Ons 19 oktober kl. 10:00 - 14:30

Clarion Hotell Bergen Airport - BLOMSTERDALEN
Påmeldingen starter man 08 august 2022

Detaljer

Clarion Hotell Bergen Airport – BLOMSTERDALEN Flyplassvegen 551, 5258 BLOMSTERDALEN
Tir 18 oktober 2022 – Ons 19 oktober kl. 10:00 – 14:30
Påmeldingsfrist: Tor 15 september 2022

Kontakt

Anne Karina Wolfe Liljegren awl@finansforbundet.no 97180073

Informasjon

Vi inviterer til felles tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte og kontaktvalgte Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nord Norge
18. – 19. oktober på Clarion Hotel Bergen Airport.

Tema for konferansen blir:
Nytt fra forbundet
Psykisk helse. 
En ny avtalehverdag.
Rekrutering – arbeidstakers marked                                             

Å delta på regional tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Mer informasjon kommer, men sett av datoen i din kalender allerede nå.

VIKTIG, VIKTIG: Det blir bestilt rom for overnatting til alle og vi regner med, om ikke annet er oppgitt, at alle overnatter. Vi forventer at alle deltakere er med til konferansens slutt og siste post på programmet er ferdig.

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen kan det bli sendt ut en evaluering i verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.