18 okt

Tillitsvalgtkonferanse for Oslo Akershus

Man 18 oktober - Tir 19 oktober kl. 10:00 - 15:00

Thon Hotell Arena - LILLESTRØM
Meld på
Dette kurset er bare for medlemmer
Logg inn Bli medlem

Detaljer

Man 18 oktober 2021 – Tir 19 oktober kl. 10:00 – 15:00

Kontakt

Informasjon

Å delta på lokal tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Gitt en positiv utvikling av covid-situasjonen, regner vi med at det er mulig å arrangere fysiske samlinger i høst. I tråd med de enhver tid gjeldende smittevernstiltak nasjonalt og lokalt.

Konferansen avholdes på Thon Hotell Arena, Lillestrøm

18.-19. oktober 2021.  Hold av datoene!  Vi kommer tilbake til program om litt.

VIKTIG! Det blir bestilt rom for overnatting til alle og vi regner med, om ikke annet er oppgitt, at alle overnatter. Vi forventer at alle deltakere er med til konferansens slutt og siste post på programmet er ferdig.

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.