Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?
26 okt

Tillitsvalgtkonferanse for Trøndelag og Nord-Norge

Tir 26 oktober - Ons 27 oktober kl. 11:00 - 13:00

Røros Hotell - RØROS
Påmelding er stengt.

Detaljer

Røros Hotell – RØROS An-Magritts vei, 7374 RØROS
Tir 26 oktober 2021 – Ons 27 oktober kl. 11:00 – 13:00
Påmeldingsfrist: Man 13 september 2021

Informasjon

Vi inviterer tillitsvalgte og kontaktvalgte i Trøndelag og Nord-Norge til felles konferanse på Røros.

Å delta på lokal tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Gitt en positiv utvikling av covid-situasjonen, regner vi med at det er mulig å arrangere fysiske samlinger i høst. Dette vil skje i tråd med de enhver tid gjeldende smittevernstiltak nasjonalt og lokalt.

Fantastiske Røros Hotell er sted for konferansen som starter 26. oktober kl. 11:00 og avsluttes med lunsj 27.oktober kl. 12:00.

Hovedtema for konferansen blir:

Retur fra hjemmekontoret – hva nå?
Når smitteverntiltakene gradvis oppheves og vi igjen kan jobbe fra den fysiske arbeidsplassen har det skjedd mange endringer i arbeidsmetodene. Det vil bli krevende både for arbeidsgiver og medarbeidere å finne hensiktsmessig måte å jobbe på fremover. Vi vet ennå lite om hvilke løsninger som kan fungere til beste for alle parter. Vil hjemmekontor bli en plikt eller et gode?

Medeierskap – hva nå?
Presentasjon av hovedfunnene fra NyAnalyse-rapporten og presentasjon av arbeidet som er utført sammen med KPMG. Erfaringsutveksling mellom deltakerne om deres ordninger/erfaringer.

Kompetansetilbud fra Finansforbundet
Gjennom de siste årene har Finansforbundet satset mer og mer på kompetansetilbud til våre medlemmer. Hva er status og hvilke tilbud har vi – og hvilke muligheter ser vi fremover?

Nytt fra Arbeidsliv
Her vil vi se på juridiske saker som kan ha betydning for andre bedrifter og tillitsvalgte.

Nytt fra forbundsstyret
Hva jobber Finansforbundet med nå?

Transport:
Alle tilreisende fra Nord-Norge må komme kvelden før (25. oktober) til Trondheim. Det vil gå felles buss fra Trondheim sentrum til Røros på morgenen 26. oktober. Det er bestilt overnatting på Thon Hotell Trondheim, (Kongens gate 15) til alle fra Nord-Norge.

Vi oppfordrer alle tilreisende om å bestille billetter til  i god tid for å få best mulig pris. Flybilletter kan bestilles via Amex GBT (HRG), tlf. 24 00 47 37. Husk å oppgi 3010 som kostnadssted ved bestilling. I tillegg må den merkes med: region Trøndelag 260 eller region Nord-Norge 265. Ombooking av bestilte billetter dekkes ikke.

Det settes opp felles buss for alle konferansedeltakere fra Trondheim sentrum 26. oktober kl. 08:30 – ankomst Røros ca kl. 11:00. Retur fra Røros 27. oktober kl. 13:00 – ankomst Trondheim sentrum ca kl. 15:30. Bussen går videre til Trondheim lufthavn Værnes, ankomst flyplassen 16:00.

VIKTIG, VIKTIG: Det blir bestilt rom for overnatting på Røros til alle og vi regner med, om ikke annet er oppgitt, at alle overnatter. Vi forventer at alle deltakere er med til konferansens slutt og siste post på programmet er ferdig.

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.