Vi gjør noe med det.

Slik jobber vi for likelønn i finans.

06. mars 2020

Er du kvinne i finansbransjen tjener du i snitt 18 prosent mindre enn dine mannlige kolleger. Dette slås fast i tabell 1.7 i den foreløpige hovedrapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 2020.

Urettferdig? Det synes vi også.

Likestillingsindikatorer

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Finans Norge har publisert utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans. Indikatorene er oppdatert med tall fra 2019.

Sjekk likestillingsindikatorene (PDF)

Likelønn

RAPPORT 2018:
«Likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen»

 

Les hele rapporten

Sammen med Finans Norge har vi utarbeidet en rapport om likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen.

I rapporten foreslår vi fem tiltak:

 • Sjekkboks ikon
  Systematisk organisering av bedriftens likestillingsarbeid

Kartlegge likestillingssituasjonen, fastsette mål og tiltak, jevnlig evaluere tiltak og jevnlig rapportere på tilstand til ledelse/styre.

 • Sjekkboks ikon
  Tiltak for å fremme likelønn

Etablere et system for å vurdere lik lønn for arbeid av lik verdi, påse at ledere har bevissthet om likelønn ved lønnsvurderinger og ansettelser, tett oppfølging fra HR av linjens lønnsinnstillinger.

 • Sjekkboks ikon
  Tiltak knyttet til rekruttering, avgang og intern mobilitet

Identifisere best kvalifiserte kvinne og mann ved lederrekruttering, oppfordre kvinner til å søke lederstillinger, vektlegge forbedret kjønnsbalanse ved endring i ledergrupper, gode kvinnelige rollemodeller internt og utad.

 • Sjekkboks ikon
  Tiltak for å sikre tilgang på og utvikle kvinnelige talenter

Fastsette mål for kvinneandel på leder- og talentprogrammer, synliggjøre interne karrieremuligheter, kartlegge potensielle kvinnelige ledere og motivere til å søke lederjobber, intern mentor- og nettverksordning, gi kvinner erfaring og ansvar.

 • Sjekkboks ikon
  Tiltak for ansatte i foreldrepermisjon og i småbarnsfasen

Oppfordre til uttak av hele fedrekvoten/balansert permisjonsuttak og jevn fordeling av sykt barn-dager, samtale med ansatte før/etter foreldrepermisjon, tett kontakt under permisjon, lønnsvurderinger av ansatte i foreldrepermisjon, fleksibel arbeidstid.

Derfor er kjønnsbalanse viktig

Likestillingsarbeid gir resultater. I 2016 satt DNB av en pott på 17 millioner kroner som skal utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.  Det førte til at flere som ellers ikke ville fått lønnsøkning, fikk det fra denne potten.

Fant du det du lette etter?