Slik jobber vi for likelønn i finans

27. juni 2017

Er du kvinne i finansbransjen tjener du i snitt  20 prosent mindre enn dine mannlige kolleger.

Urettferdig? Det synes vi også.

Likestilling_graf
(ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter utenom ledere)

Finansnæringen har alt for lenge hatt svake tall å vise til når det gjelder likelønn.

Etter fjorårets lønnsoppgjør satt vi oss ned med arbeidsgiversiden og opprettet et likelønnsutvalg.

Bedriftene skal heretter få tydelige signaler om at de må ha særlig oppmerksomhet på ubegrunnede forskjeller på bakgrunn av kjønn.

Målet er å gi bedriftene en «verktøykasse» for systematisk likelønns- og likestillingsarbeid.

Likestillingsindikatorer for finanssektoren

 • Sjekkboks ikon
  Andel kvinner/menn i finansnæringen
 • Sjekkboks ikon
  Andel kvinner/menn med høyere utdanning
 • Sjekkboks ikon
  Kvinners lønn som andel av menns lønn
 • Sjekkboks ikon
  Andel kvinner/menn i ulike yrker i finansnæringen
 • Sjekkboks ikon
  Andel kvinner/menn som jobber deltid
 • Sjekkboks ikon
  Andel «finansfedre» som tar ut foreldrepermisjon
 • Sjekkboks ikon
  Andel kvinner som tas opp til «finansrelevante» utdanninger

Indikatorene blir oppdatert årlig slik at utviklingen kan følges over tid.

Likestillingsarbeid gir resultater. I 2016 satt DNB av en pott på 17 millioner kroner som skal utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.  Det førte til at flere som ellers ikke ville fått lønnsøkning, fikk det fra denne potten.

Også i år setter DNB av en egen  likelønnspott.  Kronesummen er den samme, men andelen øker fra 0,3 % til 0,4 %.

Derfor er kjønnsbalanse viktig

– Det er viktig for finansnæringen å kunne rekruttere de beste talentene. God kjønnsbalanse gir et mangfold som bidrar til innovasjon og verdiskapning, sier Runa Opdal Kerr, i Finans Norge.

Bente H. Espenes, nestleder i Finansforbundet, har stor tro på at vi vil se en positiv utvikling.

– Bedriftene har egentlig ikke noe valg hvis de ønsker å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte, få et godt omdømme og fortjene kundenes tillit. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle, sier hun.

Likelønn
Likestillingsindikatorer 2016

Hos Finans Norge finner du flere fakta som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans.

Syv fakta om likestilling i finans

Fant du det du lette etter?