Nå gjør vi noe med det.

Slik jobber vi for likelønn i finans.

05. mars 2018

Er du kvinne i finansbransjen tjener du i snitt  20 prosent mindre enn dine mannlige kolleger. Dette slås fast i tabell 1.5 i hovedrapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntekstoppgjørene 2018. 

Urettferdig? Det synes vi også.

graf aarslonn 2017
(ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter utenom ledere)

Finansnæringen har alt for lenge hatt svake tall å vise til når det gjelder likelønn.

 

Etter lønnsoppgjøret i 2016 satt vi oss ned med arbeidsgiversiden og opprettet et likelønnsutvalg.  Vi ble enige med om  syv likestillingsindikatorer for å måle utviklingen i finans (Finans Norge)

Bedriftene skal heretter få tydelige signaler om at de må ha særlig oppmerksomhet på ubegrunnede forskjeller på bakgrunn av kjønn. Målet er å gi bedriftene en «verktøykasse» for systematisk likelønns- og likestillingsarbeid.

Likelønn

NY RAPPORT 2018:
«Likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen»

 

Les hele rapporten

Sammen med Finans Norge har vi utarbeidet en rapport om likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen.

I rapporten foreslår vi fem tiltak:

 • Sjekkboks ikon
  Systematisk organisering av bedriftens likestillingsarbeid

Kartlegge likestillingssituasjonen, fastsette mål og tiltak, jevnlig evaluere tiltak og jevnlig rapportere på tilstand til ledelse/styre.

 • Sjekkboks ikon
  Tiltak for å fremme likelønn

Etablere et system for å vurdere lik lønn for arbeid av lik verdi, påse at ledere har bevissthet om likelønn ved lønnsvurderinger og ansettelser, tett oppfølging fra HR av linjens lønnsinnstillinger.

 • Sjekkboks ikon
  Tiltak knyttet til rekruttering, avgang og intern mobilitet

Identifisere best kvalifiserte kvinne og mann ved lederrekruttering, oppfordre kvinner til å søke lederstillinger, vektlegge forbedret kjønnsbalanse ved endring i ledergrupper, gode kvinnelige rollemodeller internt og utad.

 • Sjekkboks ikon
  Tiltak for å sikre tilgang på og utvikle kvinnelige talenter

Fastsette mål for kvinneandel på leder- og talentprogrammer, synliggjøre interne karrieremuligheter, kartlegge potensielle kvinnelige ledere og motivere til å søke lederjobber, intern mentor- og nettverksordning, gi kvinner erfaring og ansvar.

 • Sjekkboks ikon
  Tiltak for ansatte i foreldrepermisjon og i småbarnsfasen

Oppfordre til uttak av hele fedrekvoten/balansert permisjonsuttak og jevn fordeling av sykt barn-dager, samtale med ansatte før/etter foreldrepermisjon, tett kontakt under permisjon, lønnsvurderinger av ansatte i foreldrepermisjon, fleksibel arbeidstid.

Derfor er kjønnsbalanse viktig

– Det er viktig for finansnæringen å kunne rekruttere de beste talentene. God kjønnsbalanse gir et mangfold som bidrar til innovasjon og verdiskapning, sier Runa Opdal Kerr, i Finans Norge.

Bente H. Espenes, nestleder i Finansforbundet, har stor tro på at vi vil se en positiv utvikling.

– Bedriftene har egentlig ikke noe valg hvis de ønsker å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte, få et godt omdømme og fortjene kundenes tillit. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle, sier hun.

Likestillingsarbeid gir resultater. I 2016 satt DNB av en pott på 17 millioner kroner som skal utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.  Det førte til at flere som ellers ikke ville fått lønnsøkning, fikk det fra denne potten.

Også i år setter DNB av en egen  likelønnspott.  Kronesummen er den samme, men andelen øker fra 0,3 % til 0,4 %.

Les mer:

 

Fant du det du lette etter?