Bekreftelse på søknad om stipend

Takk for din søknad! Du vil høre fra oss. Lykke til!