Om medlemskapet

Hva koster det å være medlem i Finansforbundet?
Det koster 1,1 prosent av din brutto månedslønn eller maks 298 kroner per måned.
Er det noen betingelser jeg bør vite om?
Det eneste du bør være klar over, er at du må ha vært medlem i minst 3 måneder for å ha rett til gratis juridisk bistand.
Kan jeg når som helst melde meg ut?
Du kan når som helst velge å melde deg ut av Finansforbundet. Det gjør du ved å sende oss en mail: . Utmelding skjer ved første månedsskifte. Husk at alle forsikringsordninger du har med Finansforbundet opphører ved utmelding.
Kan jeg bli medlem som student?
Ja. Er du student ved Handelshøyskolen BI eller NHH er medlemskap i Finansforbundet gratis. Ler mer om gratis studentmedlemskap.

Hvem kan bli medlem?

Alle ansatte i bank, forsikring, eiendomsmegling, andre finansforetak eller IT-bedrifter tilknyttet finansnæringen kan bli medlem i Finansforbundet.

Bli medlem

Hva koster det å være medlem i Finansforbundet?

Det koster 1,1 prosent av din brutto månedslønn eller maks 395 kroner pr måned.

Pensjonister betaler en begrenset medlemskontingent på kr 50,- pr måned, og har i likhet med yrkesaktive tilgang til en rekke medlemstilbud og rabattordninger.

Er det noen betingelser jeg bør vite om?

Det eneste du bør være klar over, er at du må ha vært medlem i minst 3 måneder for å ha rett til gratis juridisk bistand.

Kan jeg når som helst melde meg ut?

Du kan når som helst velge å melde deg ut av Finansforbundet. Det gjør du ved å sende oss en mail: . Utmelding skjer ved første månedsskifte. Husk at alle forsikringsordninger du har med Finansforbundet opphører ved utmelding.

Kan jeg bli medlem som student?

Ja. Studerer du økonomiske fag ved høyskole eller universitet eller ønsker å jobbe i finansnæringen, er du velkommen som medlem i Finansforbundet.

Mer om studentmedlemskap

Hva skjer hvis jeg går over på arbeidsavklaringspenger?

I perioden du ikke mottar lønn fra arbeidsgiver vil medlemskapet ditt i Finansforbundet være kostnadsfritt. 

Hva skjer hvis jeg blir arbeidsledig/søker?

Medlemskapet ditt er fritatt for kontingent så lenge du er arbeidssøkende og vi har fått melding om dette. Dette gjelder også om du mottar sluttpakke og ikke mottar lønn fra ny arbeidsgiver.

Betingelser for kontingentfritak

I perioder hvor du ikke mottar lønn fra arbeidsgiver kan du bli fritatt for å betale kontingent. Vilkår for fritak er arbeidsavklaringspenger, arbeidssøkende, permisjon u/lønn og vedtak om varig uføre. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Finansforbundets sekretariat for å registrere dette.