Samtykke for kursdeltakere

Jeg er kjent med at opplysningene jeg fyller inn i påmeldingsskjemaet blir lagret i 6 måneder etter avholdt kurs.