FinansMentor – for deg som vil lære av de beste

Høsten 2015 startet vi landets eneste mentorprogram for studenter som vil inn i finansnæringen.

FinansMentor er et samarbeid med Næringslivsdagene på BI og drives av et studentstyre, men eies og utvikles av Finansforbundet.

Mentorprogrammet går over to semestre; høst og vår.

På høsten matches engasjerte studenter med en mentor fra næringslivet. Mentor og mentiér vil sammen planlegge møter, læringsmål og legge en plan for utvikling av mentiéren (studenten).

Hva er mentoring?

De fleste mentorordningene er innenfor arbeidslivet og brukes for å rekruttere og motivere personer til karriereutvikling. Det er et profesjonelt forhold mellom en ung person/student og en voksen, erfaren person.

Den voksne tilbyr coaching, råd, support, guiding og assistanse til personen som ønsker å gå gjennom en utfordrende og lærende periode. Gjennom mentorordning kan studenten opparbeide seg nettverk og kjennskap til arbeidsmarkedet.

Fellestrekk ved Mentorordninger:

  • Månedlige møter
  • Frivillig deltakelse
  • Varighet to semestre

Hvorfor startet vi FinansMentor?

Vi erfarer at det kan være avstand mellom liv og lære når du kommer ut i arbeidslivet. FinansMentor ønsker å bidra til å redusere dette, samt utvikle en vinn-vinn-situasjon for både mentor og mentiér.

Et studentstyre på fire personer er valgt ut for å rekruttere mentorer i finansnæringen. Disse får nødvendig opplæring og coaching for å sikre en god prosess for alle parter.

Mentor er en erfaren leder eller fagperson innen finans, bank, forsikring etc. Vedkommende er villig til å dele egen erfaring, være nysgjerrig, god til å kommunisere og være en rollemodell.

Mentiér er en ambisiøs bachelor- eller masterstudent. Vedkommende skal være pådriver og ta ansvar for møter. Det forventes også at mentiér er godt forberedt og motivert for programmet.

Slik søker du