Vilkår for YS Innbo

Innboforsikringen fra Gjensidige er en av markedets beste og spesialpriset for YS.

Forsikringen trer i kraft fra innmeldingsdato og gjelder din folkeregistrerte adresse i Norge.

Den forutsetter at du er over 18 år.

  • Forsikringen dekker skader på inntil 2,5 millioner kroner og løper til du selv sier den opp, slik at du ikke risikerer å stå uten forsikring etter at friperioden er utløpt.
  • Forsikringen gjelder for eget bosted og eventuell pendlerbosted. Den kan ikke benyttes for innbo i fritidsbolig eller utleieleiligheter. Den gjelder ikke for utleie.
  • Du får automatisk faktura fra Gjensidige etter at friperioden har utløpt.
  • Ved inngåelsen av avtalen godtar du at dokumenter i avtaleforholdet, som for eksempel opplysninger, meldinger og varsler, sendes til deg elektronisk, samt at Finansforbundet gir Gjensidige personopplysningene som er nødvendig for opprettelse av forsikringen.