Bli tillitsvalgt

Som tillitsvalgt i Finansforbundet får du en unik mulighet til å oppnå noe for deg selv – og samtidig gjøre noe for andre.

Finansforbundet søker deg som:

  • Ønsker å påvirke din egen arbeidsplass, som er åpen for alternative karrieremuligheter og som ønsker nye utfordringer uten å skifte jobb
  • Har ideer og synspunkter om blant annet strategi, kommunikasjon, rammebetingelser, personalpolitikk og belønningssystemer
  • Vil representere de ansatte overfor ledelsen og forbundet. Du bør være engasjert og kreativ, og ikke være redd for å ta tøffe valg
  • Kan tilføre Finansforbundet enda bredere kompetanse. Det er en fordel hvis du representerer et fagområde som i dag er svakt representert i tillitsutvalget i din bedrift

Til gjengjeld tilbyr vi deg:

  • Makt og innflytelse til å påvirke utviklingen av din egen arbeidsplass.
  • En alternativ karrieremulighet. Finansforbundet åpner døren til nye muligheter – i den jobben du har i dag. Du former din egen tillitsvalgtrolle, avhengig av forutsetninger, interesse og behov. Veien videre bestemmer du selv
  • Faglig utvikling og kompetanseheving. Gjennom forbundets opplæringsprogram og muligheten til å delta på spennende konferanser i inn- og utland, får du innsikt i næringen som ingen annen skole kan gi
  • Stort faglig og sosialt nettverk, i og utenfor egen bedrift
  • Personlig utvikling og trygghet. Du vil få muligheten til å utfordre deg selv og kanskje bryte noen egne barrierer, men alltid gradvis og med støtte fra mer erfarne tillitsvalgte og forbundets rådgivere.

Valg av tillitsvalgte

Tillitsvalgte velges vanligvis i løpet av 4. kvartal, men tiltrer i løpet av 1. kvartal påfølgende år. Den tillitsvalgtes funksjonstid er inntil to år om gangen.

Ta kontakt med , mob 924 21 745, for mer informasjon om det å være tillitsvalg. Eller kontakt din nærmeste tillitsvalgt i bedriften.