Mekling 29. og 30. mai

- Vi trenger bistand fra Riksmekleren, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Finansforbundets forhandlingsdelegasjon
30. mai 2018

På vei inn til Riksmekleren. Forbundsleder Pål Adrian Hellman i spissen, fulgt av nestleder Bente H. Espenes.  (Foto: Sjur Frimand-Anda)

Bjørn Lillebergen skal mekle i vårt oppgjør. Vi håper han kan hjelpe oss til å komme frem til en enighet som begge parter kan leve med.

Partene er pålagt av Riksmekleren ikke å informere fra selve meklingen.

Mekling 29. og 30. mai

Tidligst mulige dato for ev. streik er 31. mai kl. 08.00.

Pål Adrian Hellman Forbundsleder, Finansforbundet

« Vårt krav var innenfor ansvarlige rammer og på linje med andre oppgjør. »

Derfor er det fare for streik

– Det økonomiske tilbudet vi har mottatt innebærer en betydelig svekkelse av kjøpekraften for mange. Det kan ikke vi akseptere, sa forbundsleder Pål Adrian Hellman da bruddet var et faktum 25. april.

– Vi opplevde en fastlåst holdning fra Finans Norge når det gjelder økonomi. Deres tilbud på 0,55 % pr 1. mai, minimum kr 2 700,- pr. år er altfor lavt. Finansnæringen leverer fantastiske resultater og det utbetales enorme summer i utbytte til eierne.

Hellman viser til at 1/3 av de ansatte i forhandlingsområdet ikke har fått noe annet enn generelt tillegg det siste året. Det betyr 0,47 % i årslønnsvekst i en periode der prisveksten har vært på ca 1,8 %.

– 1/3 av de ansatte som har bidratt til næringens fantastiske resultater har hatt et betydelig tap i kjøpekraft. Vi kan ikke godta at det fortsetter slik, sier han.

I årets lønnsoppgjør har vårt forbundsstyre valgt å fokusere mest på økonomiske krav. Men vi er også opptatt av at opparbeidede goder skal kompenseres. Dette er vårt utgangspunkt i forhandlingene.

Dette krever vi

 • Vi krever en jevnere fordeling av verdiskapningen: Våre medlemmer har bidratt til å gjøre finansnæringen lønnsom, med store utbytter til aksjonærene. Likevel har mange ansatte det siste året tapt kjøpekraft.
 • Vi krever at laveste lønnsnivå heves til lønnstrinn 30: I dag er laveste lønnstrinn i finans på kr 286 547. Vi krever at det heves til kr 367 683. Det handler om anstendighet.
 • Vi krever at næringen skal bli bedre på likelønn: Vi vil rette opp lønnsmessige skjevheter etter foreldrepermisjoner. Vi krever vi at ansatte etter permisjon i minimum 5 mnd skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden.
 • Vi krever at lønnsutviklingen for ledere skal synliggjøres: Lønnsveksten for ansatte i forhandlingsområdet skal være retningsgivende for ledere og øvrige grupper ansatte i bedriften.
 • Vi krever at alle midlertidig ansatte skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte: Slik er det ikke i dag.

Fra arbeidsgiverne møtte vi en fastlåst holdning på lønn. I tillegg møtte vi press på forhandlingsretten sentralt og lokalt – på områder som kortere arbeidstid for eldre arbeidstakere og utvidelse av normalarbeidsdagen.

Vi er åpne for å diskutere det meste, men ikke uten kompensasjon. Derfor trenger vi hjelp fra Riksmekleren for å unngå streik.

Dette har skjedd:

 1. 1

  Forhandlinger

  18., 19. og 25. april: Forhandlinger med arbeidsgiverne i Finans Norge.

 2. 2

  Brudd

  25. april: Vi brøt forhandlingene med Finans Norge.

 3. 3

  Plassoppsigelse

  27. april: Vi varslet Riksmekleren om plassoppsigelse for 20 000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter.

Veien videre:

 1. 4

  Mekling

  Vi møter Finans Norge hos Riksmekleren 29. og 30. mai.

  To mulige utfall:

 2. 5

  Enighet mellom partene

  Ingen streik.

  eller

 3. Streik

  Tidligst mulige dato for ev. streik er 31. mai kl. 08.00.

  Målet hos Riksmekleren er å komme til enighet. Det er kun hvis dette ikke lykkes at streik vil bli iverksatt.

Gangen i et lønnsoppgjør

Enighet, brudd, streik? Lønnsoppgjør steg og for steg