Velkommen til Finansforbundets modul 3- den digitale delen av grunnopplæringen.

Du har nå gjennomført modul 1- bedriftintern opplæring og deltatt på uke7 som er modul 2 av grunnopplæringen. Du har nå blitt del av arbeidstakersiden av den norske modellen.