Velkommen til vårt digitale læringsunivers

Grunnopplæring del 4

Del 4 består av to emner; lov- og avtaleverk og synlighet og verving.

Kurs

G

Grunnopplæring del 1

Digital onboarding av nye tillitsvalgte. Del 1 består av to emner; Intro til Finansforbundet og Tillitsvalgtrollen.

Kurs