Involvering av tillitsvalgte

Finansforbundet arrangerer kurs som skal gi kunnskap om rollen du har i de ulike fora. Det viktigste av alt er å avklare for deg selv og dine tillitsvalgte hvordan dere ønsker å bidra til beste for medlemmene og bedriften, og styre etter dette i møtet med ledelsen. Videre må du være godt forberedt på sakene som legges fram. I mange tilfeller ønsker ledelsen raske prosesser. Det er viktig at du som tillitsvalgt ber om tilstrekkelig tid til å sette deg inn i ting, slik at du kan være en god sparringspartner. Som tillitsvalgt kan du ikke legitimere beslutninger fra ledelsen som du ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon om.