Hovedavtalen

Hovedavtalen sikrer at de ansatte gjennom sine tillitsvalgte sikres medinnflytelse i saker som angår arbeidstakernes sysselsetting og arbeidsforhold. Denne bestemmelsen gir deg rett til å samarbeide med ledelsen, ha medinnflytelse og sammen arbeide for likestilling på arbeidsplassen.