Kommunikasjon og samarbeid

Kommunikasjon og samarbeid

Det er viktig at du som tillitsvalgt er der for medlemmene når de har bruk for deg. I filmen under får du noen tips til hvordan du kan få til dette på en god måte.

Vi håper du nå har fått noen tips til hvordan du kan møte medlemmene på en god måte. Under kommer du direkte til quizen.