Lovspeilet

Det er en jungel av bestemmelser som regulerer tillitsvalgtes rett til medvirkning, og det kan være smart å øve seg på hvordan man skal orientere seg i dette landskapet. Vi har samlet de viktigste lover og regler fra Arbeidsmiljøloven, samt de ulike avtalene i Lovspeilet.