Vedtekter

Visste du at vi har vedtekter som beskriver hva du som tillitsvalgt skal gjøre i forhandlinger?

  1. Med lokale avtaler menes tariffavtaler utledet av og med hjemmel i sentrale avtaler og er inngått mellom tillitsvalgte og den enkelte bedrift/konsern.
  2. Til å representere medlemmene ved lokale forhandlinger kan tillitsvalgte oppnevne et forhandlingsutvalg. Utvalget holder kontakt med eventuelle øvrige tillitsvalgte i bedriften.
  3. Forbundets sekretariat skal holdes orientert ved lokale tariffavtale- forhandlinger. Sekretariatet skal ha kopi av inngåtte tariffavtaler.