Lønnsoppgjøret 2017

0,65 prosent i generelt tillegg, minimum kr 3 200 til alle.

02. mai 2017
Finansforbundet kom tirsdag 25.04.17 til enighet med Finans Norge om et generelt tillegg pr 1. mai på 0,65 prosent på alle trinn i lønnsregulativet for finans, men minimum kr 3 200 til alle.

Resultatet er på linje med rammen for frontfaget.

– Det går svært godt for norsk finansnæring. Rekordresultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten innsatsen til våre medlemmer. Nå forventer vi at ledelsen i bedriftene legger til rette for gode lokale oppgjør, sier forbundsleder Pål Hellman.

–  Arbeidsgiverne er enige med oss om at den samlede rammen for lønnsveksten sentralt og lokalt skal være normgivende også for ledere og andre grupper i bedriftene, sier han.

Bedre enn i fjor
Årets lønnsjustering på kr 3 200 til alle er en dobling av det generelle tillegget som ble gitt i fjor. I lønnsoppgjøret 2016 kom partene til enighet om et generelt tillegg på kr 1 550 på alle trinn i lønnsregulativet i finans.

Her kan du se den nye lønnstabellenLønnstabell – gjeldende fra 1. mai 2017.

Oppgjøret omfatter omlag 27 000 ansatte i finansnæringen.