Enighet i finans: Kr 9 200 til alle

Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg pr 1. mai 2019 på kr 9 200 på alle trinn i lønnsregulativet for finans.

25. april 2019

På bildet: Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr og forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Finansforbundet kom torsdag ettermiddag til enighet med Finans Norge om et anbefalt forslag i årets mellomoppgjør for finanssektoren. Lønnsrammen er på linje med øvrige oppgjør.

– Dette er det beste generelle tillegget våre medlemmer har fått på mange år. Det er vi fornøyd med, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. – Det er et godt resultat for alle. Et likt kronebeløp slår spesielt godt ut for de som er lavest lønnet. Blant disse er det et flertall kvinner, sier han.

Nå er det klart for lokale forhandlinger i bedriftene.

– Det går svært godt for norsk finansnæring. De gode resultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten innsatsen til våre medlemmer. Nå forventer vi at ledelsen i bedriftene legger til rette for gode lokale oppgjør, sier Hellman. Han viser til at det er konkurranse om arbeidskraft på tvers av mange næringer og at gode lønnstillegg bør vektlegges i de oppgjørene som gjennomføres i bedriftene.

LO Finans fikk det samme tilbudet som Finansforbundet hadde fremforhandlet.

Sjekk ny lønnstabell per 1. mai 2019