Enighet om ny hovedavtale

- Jeg er fornøyd med det vi har oppnådd i hovedavtaleforhandlingene i år, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Vigdis Mathisen
09. januar 2020

Hovedavtalen (HA)

Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold.

Last ned hovedavtalen (pdf)

– Ett viktig resultat er at bestemmelsen om likestillings- og likelønnstiltak er blitt konkretisert, forsterket og gjort mer operativ. Partene har hatt fokus på likelønn og likestilt deltakelse i lang tid. Denne bestemmelsen er vesentlig styrket nå, sier Mathisen.

– I tillegg er partene enige om at ledelsen og ansatte gjennom medinnflytelse og samarbeid skal bidra til FNs bærekraftsmål. Det skal legges til rette for mangfold i næringen og i den enkelte bedrift. Mangfold bidrar til innovasjon og verdiskaping, sier hun.

Partene ble enige om behovet for å modernisere kapittelet i hovedavtalen om tillitsvalgte, samarbeid og medinnflytelse:

  1. Et partssammensatt utvalg skal gjennomgå disse bestemmelsene innen 31.10.21 (Anne Ruth Fedje Eckholdt og Tor André Sunde fra Finansforbundet, Thomas Keiserud og Pål Viksmoen fra Finans Norge)
  2. Et annet utvalg skal gjennomgå det språklige i de øvrige bestemmelsene innen 2020 (Anne Ruth Fedje Eckholdt og Per Christian Larsen fra Finansforbundet, Thomas Keiserud og Pål Viksmoen fra Finans Norge)

– Det har vært en god stemning i forhandlingene. Begge parter har vært nødt til å gi og ta når det gjelder krav og tilbud. Alt i alt synes jeg vi har fått til gode forbedringer – og så blir det spennende å se hva det partssammensatte utvalget som skal se på moderniseringen av kap. 4 kommer frem til, sier Mathisen.

Dette er partene enige om:

  • Likestilling: Vi fikk gjennomslag for vårt krav om mer forpliktende bestemmelser når det gjelder likestilling.
  • Mangfold: Enighet om at partene sentralt og lokalt må arbeide for å tilrettelegge forholdene for mangfold i næringen og i den enkelte bedrift. Partene er enige om at mangfold bidrar til innovasjon og verdiskaping.
  • Bærekraft: Partene er enige om at ledelsen og ansatte gjennom medinnflytelse og samarbeid skal bidra til FNs bærekraftsmål.
  • Modernisering, samarbeid og medinnflytelse: Partssammensatte utvalg skal modernisere bestemmelsene om tillitsvalgte, samarbeid, medinnflytelse og likestilling. De skal også jobbe med språklige og redaksjonelle endringer i hovedavtalen for å gjøre den mer brukervennlig.
  • Styrkede bestemmelser om konfliktretten: En tydeliggjøring av ansvar og prosedyrer når de frivillige forhandlingene av Sentralavtalen ikke fører frem.
  • Tilskudd til opplæring av tillitsvalgte: Vesentlig økning av midler til Finansforbundets opplysnings- og opplæringsfond (OU-midler), med årlige justeringer.
  • Tvistebehandling: Mulighet for tillitsvalgte til å få sentral bistand som konfliktforebyggende tiltak, i samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelsen.
  • Sikring av lønnsutvikling: Hovedtillitsvalgte og øvrige heltidstillitsvalgte skal over tid sikres en lønnsutvikling lik den gjennomsnittlige fastlønnsveksten for regulativlønnede i bedriften.
bilde av Finansforbundets forhandlingsutvalg
Vårt forhandlingsutvalg, fra venstre: Lillian Hattrem (styremedlem, DNB), Anne Ruth Fedje Eckholdt (advokat, sekretariatet), Pål Behrens (advokat, sekretariatet), Sven Eide (sjeføkonom, sekretariatet), Karolina Lindqvist (styremedlem, SpareBank 1 Gruppen), Runar Wilhelm Henriksen (direktør, sekretariatet), Arne Fredrik Håstein (nestleder), Vigdis Mathisen (forbundsleder), Tor André Sunde (spesialrådgiver, sekretariatet) og Gunnar Mjåtvedt (styremedlem, Gjensidige).

Hva betyr hovedavtalen for deg som medlem?

Hovedavtalen mellom de sentrale partene handler i hovedsak om regler for opprettelse av tariffavtaler, tillitsvalgtes rettigheter og plikter – og grunnlaget for samarbeidet med ledelsen i den enkelte bedrift.

Resultatet får ingen direkte konsekvenser for deg, men hovedavtalen påvirker innflytelsen tillitsvalgte har på flere områder som er viktig for deg og dine kolleger. Hovedavtaleforhandlingene foregår hvert 4. år og må ikke forveksles med lønnsoppgjøret som skjer på våren hvert år.