Dette er kurset for deg som leder andre uten å ha det formelle personalansvaret.

Bli en bedre leder!
Som ny leder med personalansvar i finansnæringen står du overfor mange utfordringer. Stå sterkere rustet med Finansforbundets kurs i ledelsesutvikling.

Lær deg kunsten å overbevise!
Vi inviterer til 2 dagers kurs i retorikk og kommunikasjon for deg som er leder.