Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ordinært medlemskap

Kontingenten er 1,1 % av brutto månedslønn, maksimalt 420 kroner pr. måned. De tre første månedene er gratis.
Hele kontingenten kan føres som fradrag i skattbar inntekt (5040 kroner).

Studentmedlemskap

  • 250 kroner pr. år
  • Les mer om studentmedlemskapet her

Pensjonistmedlemskap

View question

  • 600 kroner pr. år
  • Kontingent betales året etter at du er registrert som pensjonistmedlem i Finansforbundet
  • Pensjonistmedlemskap er et tilbud til eksisterende medlemmer, og det er ikke mulighet til å melde seg inn på nytt som pensjonist

Pensjonistmedlemmer kan benytte seg av de fleste medlemsfordeler, med unntak av juridisk arbeidsrettslig bistand og stipend.

Øvrige medlemmer

Medlemmer som av ulike grunner ikke er i lønnet arbeid betaler en årlig kontingent på 600 kroner.