Finansmarkedsmeldingen 2019: Krever egen næringspolitikk for finans

- Tiden er overmoden for et offentlig utvalg som kan utrede en egen næringspolitikk for finansnæringen, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Pål Adrian Hellman
26. april 2019

Finansnæringen – for samfunnet
Finansforbundet har siden høsten 2014 jobbet med å få politisk gehør for å utvikle en egen næringspolitikk for finans. – Vi er glade for at flere av våre innspill har blitt hørt underveis, men er skuffet over at årets melding ikke er kommet lenger og er mer konkret, sier Hellman. Nå mener han det er på høy tid med et offentlig utvalg som kan utrede «En næringspolitikk for finansnæringen». Ikke først og fremst for å tjene finansnæringen, men for å bidra til at næringen vår utvikler seg og sin rolle i takt med samfunnets behov.

Savner forskning
Vi har ved flere anledninger spilt inn viktigheten av å satse på kunnskap og forskning for næringen. I år som i fjor er ikke forskning på finansnæringen som helhet omtalt. Meldingen viser til eksterne forskningsinstitutter på klimarisiko og forbrukervaner, men omtaler ikke initiativer til forskning på vår sektor som helhet. – Det er synd, sier Hellman, fordi forskning på finansnæringen er viktig for å opprettholde næringens innovasjonskraft og effektivitet.

Bra om bærekraft
Årets finansmarkedsmelding har et tydelig fokus på klimarisiko, grønn finans og støtter anbefalingene til Klimarisikoutvalget. – Det er positivt. Finansnæringen vil spille en sentral og nødvendig rolle i en omstilling til en grønnere økonomi. Det er svært viktig at klimarisikoen i finansmarkedene møtes med å bygge kompetanse både blant private aktører og myndighetene, sier Hellman.

Forbundet har i flere år jobbet for at Finanstilsynet skal inkludere klimarisiko i sitt tilsyn, styrke arbeidet med bærekraftspørsmålene og hvordan tilsynet konstruktivt kan bidra til en bærekraftig utvikling. – Nå er vårt forslag til Finansdepartementet at de ytterligere konkretiserer Finanstilsynets oppgave i dette viktige spørsmålet, avslutter forbundslederen.