619 600


Gjennomsnittlig avtalt årslønn

34 900


GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG BONUS, PROVISJON O.L