50


individuelle nedbemanningssaker

100 sluttpakker


50 millioner


i samlet verdi på sluttpakker