Busstreiken er avsluttet

Streiket i 10 dager, massiv støtte – også fra Finansforbundet.

Enighet om anbefalt forslag

Torsdag 1. oktober klokken 07:00 kom partene frem til et anbefalt forslag. De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men befolkningen må regne med at det vil være driftsforstyrrelser ut over hele dagen. Les mer på ys.no