Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Enighet i finans: 1,7 % i generelt tillegg til alle; minimum kr 7 700

Finansforbundet kom onsdag formiddag til enighet med Finans Norge i årets lønnsoppgjør for finanssektoren. Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg pr. 1. mai på 1,7 % for alle i lønnsregulativet for finans; minimum
kr 7 700. Lønnsrammen for oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Forbundsleder Vigdis Mathisen og arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Kerr, signerer enighetsprotollen.

– Dette er et oppgjør vi totalt sett er fornøyd med, tatt i betraktning situasjonen samfunnet fortsatt er i, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.  

– Det går svært godt for norsk finansnæring. De gode resultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten innsatsen til våre medlemmer. Pandemien har gitt ekstraordinære utfordringer for kundene som de ansatte har løst på en utmerket måte. Dette er et godt grunnlag for de lokale oppgjørene. Vi forventer at ledelsen i bedriftene legger til rette for det, sier Mathisen.

Resultatet er et anbefalt forslag, som formelt må godkjennes av styrene i Finans Norge og Finansforbundet.

Rammen for oppgjøret

Rammen for oppgjøret i finans er på 2,7 prosent, noe som er i tråd med frontfagsrammen. I forhandlingene mellom NHO og LO/YS i frontfaget (konkurranseutsatt industri) ble riktignok resultatet av de sentrale forhandlingene et generelt tillegg til alle på kr 4 388 i året pluss et tillegg for lavt lønnede på kr 1 950.

Det generelle tillegget utgjør i underkant av halvparten av årets ramme. Resten av lønnsrammen er til individuelle lønnsjusteringer i den enkelte bedrift. Til sammen skal lønnstilleggene i snitt sikre de ansattes kjøpekraft i 2021.

Lokale forhandlinger

Nå når forhandlingene mellom de sentrale partene er avsluttet, er det tid for lokale forhandlinger i den enkelte bedrift. Det er bedriftens lønnsomhet og inntjening, som sammen med samfunnsøkonomiske hensyn avgjør størrelsen på den lokale potten. Personlige tillegg vil være gjenstand for individuelle vurderinger. Sjekk når det er tid for den årlige lønnsgjennomgangen i din bedrift.

Finansforbundet størst

Finansforbundet er det desidert største forbundet i finans og ledet an på vegne av mer enn 20 000 medlemmer. LO fikk det samme resultatet som Finansforbundet fremforhandlet for sine medlemmer.

Nytt lønnsregulativ

Her finner du nytt lønnsregulativ gjeldende fra 1. mai 2021. For deg som jobber i en bedrift med trinnløst lønnssystem, vil tillegget gis på fastlønnen innenfor lønnsregulativets øvre ramme.

Det generelle tillegget gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2021. 

Last ned: