Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Enighet mellom Finansforbundet og Virke

Blant annet blir minstelønnen på øverste trinn hevet med 11.196 kroner i året. – Vi har klare forventninger til arbeidsgiverne i de lokale forhandlingene, sier forhandlingsleder Nina Syvertsen.

Spesialrådgiver Tor André Sunde i Finansforbundet og forbundsstyremedlem og hovedtilllitsvalgt i Lindorff Nina Syvertsen.

Mandag ettermiddag ble det enighet i de sentrale forhandlingene om ny Funksjonæravtale mellom Virke og Finansforbundet. Virke-området omfatter rundt 850 Finansforbundet-medlemmer, i hovedsak i inkasso.

Klare lokale forventninger

Finansforbundet har fremmet avtalemessige krav knyttet til blant annet kompetanse, sykepenger, arbeidstid, fjernarbeid, bærekraft og likestilling.

– For oss har det vært viktig å komme frem til gode løsninger for våre medlemmer. Vi er fornøyd med resultatet i disse sentrale forhandlingene, sier Syvertsen.

Nå skal det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte bedrift.

– Her forventer vi at arbeidsgiverne vet å verdsette den innsatsen alle ansatte har gjort i denne krevende perioden, sier hun.

Vi oppnådde:

 • Likestilling: Partene er enige om at det er viktig med et aktivt partssamarbeid, og å ta i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven
 • Sykepenger: Bedrifter vil ikke lenger ha anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere hva gjelder forskuttering av sykepenger
 • Klima, miljø og samfunn: Tillitsvalgte og bedriften skal vurdere og drøfte bedriftens påvirkning på klima, miljø og samfunn
 • Bærekraft: Temaet bærekraft skal tas opp i relevante og strukturerte samarbeidsfora lokalt og sentralt
 • Trygghet: Ansattes rettigheter ved ran, ransforsøk, vold og trusler om vold er styrket
 • Fjernarbeid: Rammer for fjernarbeid og hjemmekontor er tatt inn i avtalen og partene skal sammen se på hvordan dette kan gjøres fremover
 • Kompetanse: Partene skal arbeide med kompetanseutvikling herunder kompetansesenter og/eller andre opplæringstiltak
 • Ubekvem arbeidstid: Økte tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.
 • Ansatte som jobber mindre enn 12 timer pr. uke får rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.
 • Lønn: Minstelønnstrinn 6 økes med kr 933,- pr. måned, dvs. kr 11 196,- pr. år
 • Matpenger økes fra kr 86,50 til kr 90,-

Hjemmekontor

Et eget bilag om rammer for fjernarbeid og hjemmekontor er tatt inn i avtalen. Partene er i tillegg enige om et utvalgsarbeid hvor man skal se på rammene for å organisere dette for fremtiden. Målet er at avtalens bestemmelser om hjemmekontor blir et nyttig verktøy for både ansatte og bedrifter.

Virke-området omfatter rundt 850 medlemmer i følgende bedrifter:

– Alektum Group
– Arvato Finance avd. Sandefjord
– Axactor Norway AS
– BBL Datakompetanse
– Kreditorforeningen Midt-Norge
– Kreditorforeningen Vest
– Lindorff – Gruppen
– Melin Collectors AS
– Svea Finans AS
– LOWELL – Gruppen
– Kredinor AS

Lønnstrinn

Det er den sentrale delen av Virke-oppgjøret som nå er sluttført. Resultatet betyr for våre rundt 850 medlemmer, i hovedsak i inkasso, en økning på de som er ansatt på minstelønnssatser som følger:

LønnstrinnPer timePer månedPer år
1159,5325.924311.084
2160,3826.062312.741
3162,4626.400316.797
4167,0527.146325.746
5174,8028.405340.854
6211,5134.370412.445