Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Fem fra Finansforbundet på topptillitsvalgt-utdanning

Topptillitsvalgtprogrammet startet opp tirsdag 31. august, etter at det ble utsatt i januar på grunn av korona.

Den første samlingen ble gjennomført på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Fra venstre: Mette Osvold (Tryg Forsikring), Ellen Kristin Enger (Gjensidige), Karolina Lindqvist (Sparebank 1), Christer Enersen (Handelsbanken) og Hans Petter Salvesen (Storebrand).

Om topptillitsvalgtutdanningen

Programmet består av fire fysiske samlinger gjennom 2021 og 2022. Målgruppen er topptillitsvalgte i de fire største YS-forbundene og har 20 deltakere fra Negotia, Delta, Parat og Finansforbundet.

Studieprogrammet er praktisk rettet mot tillitsvalgtrollen og gir deltakerne 15 studiepoeng etter eksamen.

Programmet er utviklet i samarbeid med Høyskolen Kristiania, og er en pilot som vi håper skal bli til et fast tilbud for alle forbund i YS etter hvert.

Kontaktperson:

Leder Kompetanse og Fordel

Mariann Christensen

Leder Kompetanse og Fordel