Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansansatte fikk reallønnsnedgang

Tallene fra TBU viser at finansansatte hadde en lønnsvekst på 5 prosent i året som gikk. Prisveksten var imidlertid på hele 5,8 prosent. De fleste har dermed opplevd betydelig reallønnsnedgang.

– Finansbransjen har samlet levert sterke resultater i 2022, godt hjulpet av høyere rentenivå. Lønnsevnen er bra og det har gitt sitt utslag i lønningene, sier sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet.

Prisvekstanslag i den foreløpige rapporten fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger terskelen høyt foran årets lønnsoppgjør.

TBU forventer en prisstigning på 4,8 prosent i 2023. Lønnsrammen i oppgjøret må betydelig opp fra fjoråret, dersom vi skal se noe form for reallønnsvekst for arbeidstakere flest.

Sammenlignet med andre forhandlingsområder har lønnsveksten vært høy, og høyere enn fjorårets lønnsramme på 3,7 prosent.

Dette har flere årsaker:

  • Kompetansendringer i bransjen en viktig driver. Den høye lønnsveksten gjenspeiler det skrikende behovet for arbeidskraft blant bedriftene i et stramt arbeidsmarked. Bedriftene må ut med høye lønninger for få tak i den kompetansen de har behov for. Effekten av at kompetanseskiftet er sterkere i finans forklarer mye av den høyere lønnsveksten sammenlignet med industrien.
  • I tillegg omfatter denne lønnsstatistikken også grupper utenfor vårt forhandlingsområde. Høytlønte ansatte er per i dag unntatt fra reglene om lønn i tariffavtalen, men inkluderes når TBU beregner lønnsveksten for finansnæringen. Det trekker snittet opp.