Finansdepartementet dropper innstramning av boliglånsforskriften

– Helt i tråd med Finansforbundets høringssvar.

Bærekraftig finans
Nestleder Arne Fredrik Håstein er godt fornøyd med Finansdepartementets vurdering av utlånsforskriftene.

Finansdepartementet besluttet i dag å videreføre bestemmelsene i utlånsforskriftene i en ny periode på fire år, med en evaluering underveis.

– Dette er i tråd med Finansforbundets høringssvar og vi er fornøyd med departementets vurdering, og at bransjen og de ansatte har blitt hørt i denne saken, sier Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet.

Departementet sier i sin begrunnelse at forskriftene fungerer godt, og at det har vært en dempet gjeldsvekst gjennom det siste året.

– Vi er glade for at bankene får opprettholdt muligheten til å utføre godt bankhåndverk og fatte beslutninger til kundenes beste, sier Håstein.

Finansdepartementets melding