Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Frykter fintech-bransjen blir ekskludert fra ansatte-opsjoner

– Det er positivt at regjeringen innfører ny ordning for beskatning av ansatte-opsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Men vi er skuffet over avgrensningen mot fintech, sier leder av Finansforbundet, Vigdis Mathisen.

Finansdepartementet valgte i statsbudsjettet å avgrense ordningen mot blant annet bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhet. Finansforbundet frykter nå at den foreslåtte avgrensningen vil ekskludere en stor del av den norske fintech-bransjen fra å benytte seg av den nye ordningen.

Departementet har merket seg Finansforbundets innspill gjennom tidligere høringssvar, men valgte likevel å holde fast ved den foreslåtte avgrensningen.

Mathisen er derimot positiv til at den foreslåtte nye opsjonsordningen vil omfatte større og eldre selskap, gi enklere og mer gunstig skattlegging og bedre forutsigbarhet.

– Gode rammevilkår for oppstartsselskaper er viktig for omstilling og innovasjon, sier hun.

Mathisen etterlyser et større arbeid for å øke ansattes medeierskap i hele privat sektor.

– Den foreslåtte opsjonsordningen for oppstartsbedrifter bør ses på som ledd i et større arbeid for å øke ansattes medeierskap i hele privat sektor. Fokuset i neste steg bør rettes mot brede medeierskapsordninger i privat næringsliv ellers, der mesteparten av verdiskapningen skjer.