Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnsoppgjøret 2022: Enighet i Spekter

Medlemmer i Spekter-området er sikret et lønnstillegg på minimum 7800 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt.

Deltok i forhandlingene fra Finansforbundet: Mona Sørensen, hovedtillitsvalgt i Norges Bank, og Per Christian Larsen, spesialrådgiver i Finansforbundet. Foto: Liv Hilde Hansen.

– Vi forventer at våre medlemmer i de videre forhandlingene får ytterligere tillegg slik at de sikres økt kjøpekraft, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter. Les mer på ys.no

Partene har også avtalt endringer, presiseringer og tillegg i A-delen, primært rundt likestilling, mangfold og ikke-diskriminering.

Last ned (PDF):

Finansforbundet i Spekter

Forhandlingene omfatter rundt 270 Finansforbundet-medlemmer i Innovasjon Norge, Kommunalbanken, Norges Bank og Vertikal Helseassistanse AS.

Frister for avslutning av B-delsforhandlingene er:

  • Norges Bank: 6. mai kl. 15.00.
  • Innovasjon Norge, Kommunalbanken og Vertikal Helse: 13. mai kl. 12.00.

A- og B-delsforhandlinger

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret i Spekter. Forhandlingene i Spekter pågår i flere runder.

Nå blir det lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Kronetilleggene som det nå er enighet om blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Deretter avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger.

Partene er enige om at det under forhandlingene skal legges vekt på likestilling/likelønn og at det skal tilrettelegges for likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov.

Tillitsvalgte har nå en viktig oppgave som forhandlingsledere lokalt i virksomhetene.