Just Add Finance

I høst sender vi webinar-serien Just Add Finance om bærekraftig finans. Få mer kunnskap og en bedre forståelse av hvorfor akkurat DU har en rolle i en bærekraftig omstilling.

Ta lunsjen ved pulten og få grønt påfyll fra noen av Norges fremste eksperter på bærekraft, klimarisiko og finans.

Just Add Finance er et bidrag til økt forståelse om hvorfor finans hører hjemme i bærekraftsdebatten. Hver uke sender vi korte, kunnskapstunge webinarer på 30 minutter med ulike perspektiver av bærekraftig finans.

Neste webinar

Tirsdag 13 oktober kl 11.30:
Fysisk klimarisiko – status

Se opptak av tidligere webinarer :

Just Add Finance: Grønn vekst og bærekraftige forretningsmodeller, del 2 (29.09.20)

Just Add Finance: Grønn vekst og bærekraftige forretningsmodeller, del 1 (21.09.20)

Klima som finansiell risiko (15.09.20)

Vi starter fra begynnelsen og utreder begreper som klimarisiko, ESG, SDGer, bærekraftig utvikling og grønn konkurransekraft

Videre ser vi på drivkrefter og politiske rammebetingelser, konkretiserer hva finansansatte kan bidra med og hvorfor finansnæringen har en unik mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen.

Varsle meg om neste bærekraft-webinar

Skriv inn e-postadressen din og få varsel samme dag om neste webinar i serien Just Add Finance.

Bakgrunn

Med initiativet Just Add Finance skal vi bidra til øke kunnskap om bærekraft og klimarisiko hos medlemmer, tillitsvalgte og finansansatte generelt.

Initiativet møter et betydelig behov for økt kompetanse rundt bærekraft og klimarisiko ut i finansnæringen. Undersøkelser viser at kun en av 10 finansansatte føler at de har god nok kunnskap til å kunne snakke med kundene om bærekraft og klimarisiko,

  • Bærekraft er nå definert som kjernekompetanse og inkludert i fagplanen til FinAut. Det betyr at 13 000 rådgivere vil testes for bærekraftskunnskap gjennom de årlige oppdateringene. Det vil kreve økt fokus på kompetanseheving i bedriftene.
  • Her hjemme jobbes det med en stortingsmelding om hvordan Norge skal bidra til å nå bærekraftsmålene.
  • På internasjonalt nivå er EUs arbeid med Sustainable Finance premissgivende og drivende.

Noen av tiltakene er lovforslag i EU som innebærer at bærekraft kan bli lovregulert for mange aktører i finansnæringen. Det stiller nye krav til rådgivere som fremover må forberede seg på å inkludere bærekraft i kundedialogen.