Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Litt nærmere likelønn

Nye tall viser at kvinners andel av menns lønn i finanstjenester økte fra 81,1 prosent i 2019 til 82,3 prosent i 2020. – Et lite steg i riktig retning, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Vigdis Mathisen

Nyheten kom i dag sammen med den endelige rapporten fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

– Vi har i flere år jobbet målrettet sammen med arbeidsgiverne i Finans Norge for å nærme oss målet om likelønn i finansnæringen, så det er fint å se at det går riktig vei, om enn litt tregere enn vi ønsker, sier Mathisen.

Nedjustert lønnsvekst

I den foreløpige TBU-rapporten som ble lansert 15. februar i år, ble det anslått at ansatte i finanstjenester hadde en årslønnsvekst på 3,25 prosent i 2020. I den endelige TBU-rapporten er lønnsveksten i vårt område nedjustert til 2,9 prosent.