Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnsoppgjøret YS Spekter: Enighet om garantert minste kronetillegg i første forhandlingsrunde

YS Spekter og Spekter har blitt enige om et lønnstillegg på
4 388 kroner i året til alle. Finansforbundet har i overkant av 240 medlemmer i Spekter-området. – Vi er fornøyd med effektive og konstruktive forhandlinger med Spekter og ser nå frem til gode forhandlinger lokalt, sier hovedtillitsvalgt Mona Sørensen i Norges Bank.

14. april: I dag kl. 10.30 overleverte YS Spekter sine krav til Spekter i årets mellomoppgjør. Samme kveld i 19-tiden kunngjorde partene enigheten.

– Nå fortsetter forhandlingene på virksomhetsnivå, før vi som sentrale parter skal sluttføre forhandlingene i løpet av våren, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.

YS Spekter og Spekter har blitt enige om et lønnstillegg på 4 388 kroner i året til alle. Arbeidstakere med en grunnlønn på 455 967 kroner og under gis et ytterligere lønnstillegg på 1 950 kroner i de innledende forhandlingene. Les mer på ys.no

A- og B-delsforhandlinger

YS Spekter består av syv ulike YS-forbund, med til sammen 14.000 medlemmer. Det er de sentrale A-delsforhandlingene som nå skal gjennomføres først, med de sentrale partene YS/Finansforbundet og Spekter. I år er det mellomoppgjør, og partene skal kun bli enige om et sentralt lønnstillegg.

Deretter starter de lokale B-delsforhandlingene opp i den enkelte bedrift.

Finansforbundet i Spekter-området:

Spekter-området omfatter i overkant av 240 Finansforbundet-medlemmer i følgende bedrifter:

  • Innovasjon Norge
  • Kommunalbanken
  • Norges Bank
  • Vertikal Helseassistanse AS
Hovedtillitsvalgt i Norges Bank Mona Sørensen og spesialrådgiver Per Christian Larsen i Finansforbundet representerer Finansforbundet i forhandlingene.

Ulike tariffområder

Husk at tallstørrelser fra ulike tariffområder ikke er helt sammenliknbare: Lønnsstatistikk fra ulike tariffområder kan skille seg på blant annet utvalg av lønns- og stillingsgrupper og stillingsprosenten som statistikken er basert på.

Finansforbundet er sentral part i forhandlingene med Finans Norge, Virke og Spekter.