Lønnsoppgjøret: Vil sikre medlemmenes kjøpekraft

– Vi har forventninger til at kjøpekraften til våre medlemmer opprettholdes i 2021, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Forbundsleder Vigdis Mathisen.

Våre tariffområder

Finansforbundet forhandler med Finans Norge 4.-5. mai. Dette er vårt største forhandlingsområde med i overkant av 20 000 medlemmer, i hovedsak i bank og forsikring. 13. og 14. april forhandler YS/Finansforbundet for rundt 870 medlemmer i Virke-området, og 14. april for 240 medlemmer i Spekter-området.

Det går bra i finans

– Mange finansbedrifter leverer gode resultater, og det er et godt utgangspunkt før de sentrale lønnsforhandlingene på våren og lønnsveksten som avtales lokalt i de enkelte bedriftene. Det er rimelig at våre medlemmer får sin del av verdiskapningen i bedriftene, sier Mathisen.

Hun viser også til frontfaget, der partene på arbeidstakersiden gikk inn i forhandlingene med krav om nettopp opprettholdelse av kjøpekraften, altså en lønnsøkning som holder tritt med den forventede prisveksten.

Frontfagsrammen ble 2,7 prosent

Alle lønnsoppgjør starter med frontfaget (konkurranseutsatt industri), og resultatet herfra er retningsgivende for alle oppgjør som følger etter på våren. Etter 15 timers mekling på overtid kom YS/LO og NHO kom til enighet ved 15.00-tiden søndag ettermiddag.

Streik avverget: Partene enige i årets lønnsoppgjør (ys.no)

Hvilken rolle spiller koronapandemien?

Koronakrisen har rammet hardt og hele verden opplever en økonomisk nedtur, også Norge. Mange bedrifter sliter og over 200 000 nordmenn er fortsatt uten jobb eller permittert. Næringer hvor smitteverntiltakene har rammet direkte, som reiseliv, luftfart, kultur, servering og overnatting er hardest rammet. På den annen side går dagligvarehandelen så det suser, mange industribedrifter gjør det godt, og finansnæringen opplever gode tider. Bildet er altså sammensatt.

Kun kroner og øre

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. I motsetning til hovedoppgjør, omfatter krav og tilbud i mellomoppgjørene som regel bare lønnsjusteringer.

Sentral og lokal lønnsvekst

Mathisen minner om at lønnsveksten i finans er en kombinasjon av både sentrale og lokale tillegg.- I vår næring utgjør størstedelen av lønnsøkningen det som gis i den enkelte bedrift, sier forbundslederen.