Lønnsoppgjøret: Vil sikre medlemmenes kjøpekraft

– Vi har forventninger til at kjøpekraften til våre medlemmer opprettholdes i 2021, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

De fem fra vårt forhandlingsutvalg som møter arbeidsgiverne fysisk på Thon Hotel Opera i Oslo. Fra venstre: Sjeføkonom Sven Eide, advokat og leder av arbeidsliv Pål Behrens, forbundsleder Vigdis Mathisen, styremedlem (DNB) Lillian Hattrem og spesialrådgiver Tor André Sunde.

Forhandlinger 4.-5. mai: Finans Norge-området omfatter i overkant av 20 000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak bank og forsikring. Se hele vårt forhandlingsutvalg

Forhandlingene fortsetter 5. mai.

Det går bra i finans

– Bedriftene i finans har god lønnsevne. Resultatene taler for seg selv. Det er bare rett og rimelig at de ansatte får sin del av verdiskapningen de har bidratt til gjennom hele året med pandemi, sier hun.

Mathisen mener at Finansforbundet viste stor grad av ansvarlighet i fjorårets oppgjør, da pandemiens virkning på samfunnet var uoversiktlig.Det siste året har mange i finans opplevd svak lønnsutvikling sammenlignet med det som er gitt til andre grupper i privat sektor. Sånn kan det ikke fortsette når næringen går så det suser og solide utbytter gis til eierne, sier Vigdis Mathisen.

– Vi frykter at næringen blir tappet for viktig kompetanse fordi ansatte opplever en dårlig lønnsutvikling. Vi har sammen med arbeidsgiverne en felles utfordring i å gjøre denne næringen til et attraktivt sted å jobbe også i fremtiden. Å sikre medlemmenes kjøpekraft i den medvinden næringen vår opplever nå er et godt sted å starte, sier hun.

Hun viser også til frontfaget, der partene på arbeidstakersiden gikk inn i forhandlingene med krav om nettopp opprettholdelse av kjøpekraften, altså en lønnsøkning som holder tritt med den forventede prisveksten.

Frontfagsrammen ble 2,7 prosent

Alle lønnsoppgjør starter med frontfaget (konkurranseutsatt industri), og resultatet herfra er retningsgivende for alle oppgjør som følger etter på våren. Etter 15 timers mekling på overtid kom YS/LO og NHO kom til enighet søndag 11. april.

Streik avverget: Partene enige i årets lønnsoppgjør (ys.no)

Hvilken rolle spiller koronapandemien?

Koronakrisen har rammet hardt og hele verden opplever en økonomisk nedtur, også Norge. Mange bedrifter sliter og over
200 000 nordmenn er fortsatt uten jobb eller permittert. Næringer hvor smitteverntiltakene har rammet direkte, som reiseliv, luftfart, kultur, servering og overnatting er hardest rammet. På den annen side går dagligvarehandelen så det suser, mange industribedrifter gjør det godt, og finansnæringen opplever gode tider. Bildet er altså sammensatt.

Kun kroner og øre

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. I motsetning til hovedoppgjør, omfatter krav og tilbud i mellomoppgjørene som regel bare lønnsjusteringer.

Sentral og lokal lønnsvekst

Mathisen minner om at lønnsveksten i finans er en kombinasjon av både sentrale og lokale tillegg.- I vår næring utgjør størstedelen av lønnsøkningen det som gis i den enkelte bedrift, sier forbundslederen.

Våre tariffområder

14. april ble det enighet i de sentrale delene av tariffoppgjørene Virke og Spekter:

Nå gjenstår forhandlingene med Finans Norge 4. og 5. mai. Det er vårt største forhandlingsområde, med rundt 20 000 medlemmer i hovedsak i bank og forsikring.